MENU

 

O szkole

 

Motto naszej szkoły:

"Nie wystarczy coś wiedzieć trzeba też umieć to zastosować,

nie wystarczy chcieć, trzeba działać"

J. W. Goethe

     Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną, w ramach której funkcjonują: Gimnazjum nr 12 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

W szkole realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju uczniów. Przekazujemy umiejętności i wiedzę, dzięki którym nasi uczniowie z gimnazjum są w stanie sprostać wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły średniej, natomiast uczniowie z liceum bez trudu radzą sobie na wymarzonych studiach.

Zawsze poszukujemy mocnych stron każdego ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy w odkrywaniu jego pasji, talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażamy innowacyjne rozwiązania organizacyjne, wychowawcze oraz przedsięwzięcia edukacyjne.

Mamy doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym. Takim osobom proponujemy udział w pracach kół naukowych, prowadzonych przez uznanych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonały warsztat dydaktyczny. Uczniom szczególnie uzdolnionym zapewniamy możliwość pogłębiania swoich zainteresowań
w ramach indywidualnych programów nauki.

Nasza szkoła zapewnia:

 • fachową pomoc wysoce wykwalifikowanych specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci i młodzieży,

 • naukę języków obcych(język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański oraz język rosyjski),

 • możliwość wyjazdów uczniów na obozy naukowe, sportowe, Letniska i Zimowiska Teatralne, różnego rodzaju wycieczki jednodniowe, wyjazdy integracyjne i turystyczne kilkudniowe w ramach Morcinkowych Rajdów Koła PTTK, w tym również wycieczki zagraniczne połączone z nauką języków obcych,

 • uczestnictwo w licznych szkolnych imprezach, takich jak: Święto Teatru, Koncert Noworoczny, Festiwal Piosenki Angielskiej, Dni Humanistyki, Tydzień Nauk Matematyczno – Przyrodniczych, Tydzień Języków Obcych, Bal Zimowy,

 • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego,

 • fachową opiekę pielęgniarską,

 • zajęcia dodatkowe i opiekę dzieci z gimnazjum w świetlicy szkolnej.

„Morcinek” to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku.

Nasi uczniowie mają bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całej szkoły!

Szkoła posiada nowoczesną pracownię terminalową z szeroką bazą oprogramowania. Pracownie lekcyjne są nowe, zaopatrzone w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, takie jak ekrany ścienne z rzutnikiem, czy też tablice interaktywne, które we współczesnych czasach są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Tablice te wspierane przez interaktywne oprogramowania, stają się nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do naszych uczniów.

Nasi uczniowie zdobywają widzę pod patronatem:

 • Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 • Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

 • Microsoftu

Szkoła ma także podpisane umowy partnerskie z:

 • Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

 • Kolegium Języków Obcych w Gliwicach,

 • Śląskim Uniwersytetem Medycznym, wydział w Zabrzu i w Katowicach,

 • Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,

 • Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach,

 • Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach,

 • SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Katowicach.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • ZSO nr 2 im. G. Morcinka
  ul. Jankowskiego 22

  41-710 Ruda Śląska
  e-mail: sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl
 • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie