MENU

Pogotowie edukacyjne Documaster Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny

 

Pogotowie edukacyjne

Zajęcia świetlicowe to zajęcia gdzie uczniowie mogą odrobić lekcje pod okiem fachowca, wyrównać braki edukacyjne z danego materiału lekcyjnego oraz nadrobić zaległości.  Lekcje te są bardzo dobrą alternatywą dla uczniów mających problemy  z opanowaniem materiału lekcyjnego.

Zapraszamy!

Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2018/2019

 

NAUCZYCIEL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

mgr J. Adamczyk

15:00 - 16:00

 

15:00 - 16:00

 

 

mgr M. Grzybek

7:30 - 8:30

13:00 - 15:00

 

 

 

 

mgr A. Kowalczyk-Fik

 

12:30 - 14:30

 

13:20 -15:20

 

mgr A. Morajko

 

 

7:30 - 8:30

16:15 – 17: 15

 

mgr B. Pośpiech

 

7:30 - 8:30

 

13:10 - 16:10

 

mgr M. Stygienko

13:20 - 14:20

 

 

7:30 – 8:30

14:25 - 15:25

mgr A. Waloszczyk

 

 

 

13:00 - 15:00

 

mgr A. Woźnikowska - Lepa

8:25 - 9:25

 

 

15:00-16:00

14:10-16:10

Kontakt

  • ZSO nr 2 im. G. Morcinka
    ul. Jankowskiego 22

    41-710 Ruda Śląska
    e-mail: sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl
  • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie